การประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

  • 31 August 2017
  • Author: Alongkorn
  • Number of views: 441
  • 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ร่วมกับจัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง ๔ คณะ ได้แก่ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ระบบบริหารงานประมาณและติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ...  และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating
«February 2019»
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789