การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

  • 28 August 2017
  • Author: Panuchanard
  • Number of views: 253
  • 0 Comments


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางอรรชกา สีบุญเรือง) เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม
3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และ
4) การสร้างบุคลากรพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

โดยเห็นควรให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต และเน้นย้ำถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ จะดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในช่วงเดือนกันยายน 2560 และนำเสนอต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป

Print
Tags:
Rate this article:
No rating
«November 2018»
SunMonTueWedThuFriSat
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678